x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

פרופיל עץ אחרי יבוש טכני


פרופיל עץ אחרי יבוש טכני
קורות העץ המסיביים (לוגים) המיוצרים על ידי חברתנו הינם בעלי איכות גבוהה ביותר.
הם עוברים ייבוש בהליך ייחודי של ואקום ואינפרה אדום המותיר רמת לחות נמוכה בעץ של
בין 9-15% (אחוזי לחות).
איכות העץ ורמת יבושו מאפשרים לייצר לוגים בפרופילים שונים, חתוכים בדיוק רב המאפשר הקמת מבנים בשיטת "לגו".
איכות המוצר פותרת מטיפולים תכופים בעץ.
ברור כי עלויות מוצרי העץ ה"לוגי" נמוכים משמעותית ממחירי מוצרי העץ "הגושני המודבק".

null


פרופיל עץ אחרי יבוש טכני
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק יצור בתי עץ
טכנולוגיית יצור בית עץ בול עץ עגול אחרי יבוש טכני פרופיל עץ מרובע בהדבקה פרופיל עץ מוקצע, הדבקה כפולה
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706