x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

שלבי תכנון בתי עץשלבי תכנון בתי עץ כבכל תכנון אדריכלי קונבנציונלי, כן גם בתכנון בתי העץ, מתקיימים מספר שלבים, כאשר בתכנון בתי העץ הגושני (לוגים) ישנם מספר שלבים נוספים כגון: תכנון מדוייק של הלוגים, מידותיהם ומספורם, תהליכי יבוש העץ, יצורו / חיתוכו על פי מידות התכניות ו"הרכבת ניסיון" הבית המתוכנן במפעל, פירוקו והמכלתו לקראת שילוחו ללקוח.שאר השלבים – זהים: היכרות עם הלקוח, לימוד צרכיו, בחינת אתר הבניה, לימוד דפי מידע של הרשות המקומית בכל הנוגע לחוקי הבניה המקומיים אשר על פיהם יתוכנן הבית המבוקש, עריכת סקיצות / קונספציית הבית, אישורם ע"י הלקוח, עריכת תכנית "פרזנטציה" ללקוח, עריכת תכניות הגשה "גרמושקה" לקבלת היתר בניה של הרשות המקומית הרלוונטית, עריכת תכניות עבודה כולל תכניות קונסטרוקציה, פיזור התכניות בין בעלי המקצוע השונים המשתתפים בהקמת הבית, ישיבות צוות, סימון תוואי הבניה במגרש ע"י מודד מוסמך ויציאה לדרך – התחלת הבניה.בניגוד לבניה קונבנציונלית המצריכה בטון, טיט, בלוקים, ברזל, שבלונות בניה, טיח, ריצוף וכיו"ב, הרי שבבניית בית מלוגי עץ גושני, ויהיה זה מלוגים עגולים, מרובעים או מלבניים, ההקמה מהירה ביותר (מעשה "לגו"), אין צורך בחומרי גמר כגון טיח וצבע ואף לא לטרוח לגבי גמר רצפה תקרה אשר מגיעים כחלק אינטגראלי ומובן מאליו כחלק מהבית – ריצוף פרקט אמיתי ומסיבי והתקרות עשויות מלוחות עץ.בבתי עץ גושני מתקיים חיסכון משמעותי של אנרגיה (חום/ קור), עץ האורן ממנו בנויים רוב בתי העץ – פולט לחלל ניחוח אורנים נעים וחומרים אנטיביוטיים המצויים בעץ, תופעה המסייעת רבות לבריאות שוכני הבית.תחזוקה פשוטה של צביעת העץ אחת לארבע שנים מבטיחה אורך חיי בית העץ לעשרות רבות של שנים, שימור חזותו הרעננה והמרנינה אשר מוסיפים רוגע ושלווה לדייריו.


אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק תכנון ועיצוב בתי עץ
תכנון בתי עץ - עשויים מלוגי עץ גושני פרויקט בית עץ Doha, Qatar
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706