x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ ר פרויקט וילת עץ בסגנון ערבי.

מיקומו הממ"ד ,עפ"י דרישת החוק, יתוכנן בתיאום עם לקוח בהתאם לנתוני המגרש ופרוגרמה אישית לבנייה.

סוג המבנהוילה
שטח המבנה562,00 מ"ר
שטח קומת קרקע144,00 מ"ר
שטח קומה ראשונה169,00 מ"ר
שטח קומה שנייה66,00 מ"ר
שטח הפרגולה134,00 מ"ר
מרפסת17,00 מ"ר.
חנייה32,00 מ"ר
קומפלט כלל הקירות המרכיבים את המבנה
קיימות חלופות נוספות
בול עץ מרובע במידות החתך 200X150 מ"מ
לחות העץ 12%
נפח כלל הקירות המרכיבים את המבנה243,5 מ"ק
מחיר לקומפלטבנוגע למחיר הבית- נא לפנות לנציגי חברתנו כמופיע ב"צור קשר"

מחירים תלויים בחומר בנייה הנבחר: בול עץ עגול, בול עץ מרובע, פרופיל עץ מרובע בהדבקה, ולחותם.

וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


תכנית קומת קרקע
וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


תכנית קומה ראשונה
וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


תכנית קומה שנייה
וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר

וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר

וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר

וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר


אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק בית עץ יותר מ 400 מ"ר
בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב בית מבול עץ עגול 440 מ"ר, בלרוסיה, ראוביצ'י בית עץ דו משפחתי 452 מ"ר, גרמניה בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706