x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

פרופיל עץ מרובע בהדבקה


פרופיל עץ מרובע בהדבקה
הדבקת "סרגלי עץ" רבים אחד למשנהו ליצירת "גוש גושני" אחיד ומסיבי היוצר קורה / לוג על פי תכנון מוקדם הן בצורתו, הן באופיו והן במידותיו – הינה טכניקה הידועה ומיושמת מזה עשרות שנים בתעשיית מוצרי העץ, וידועה כטכניקה המספקת את מוצר העץ החזק ביותר. גשרים וקורות למפתחים גדולים במיוחד נבנים מקורות גושניות המיוצרות בשיטה זו.
הארץ בה פותחה שיטת יצירת קורות / לוגים מסיביים מסרגלי עץ מודבקים - היא פינלנד.
חוזקו ואיכותו של המוצר המוגמר מאפשרים הקמת מבנים בני כמה קומות.
עצי האורן מהם מיוצרים מוצרינו, עוברים תהליכי יבוש מבוקרים של הזרמת אויר יבש באולמות סגורים ומאווררים, יבוש של עד ל – 12% לחות המבטיחים יציבות העץ, אי עיוותו, אי בקיעתו ואי שקיעתו וצמצום נפחו.
פיתוח דבקים חדשים אשר חברתנו משתמשת בהם משפרים עוד יותר את איכות מוצרי העץ הגושני המודבק אותו אנו מייצרים .
מידות קורות העץ הגושני המיוצרות על ידי חברתנו (חתך שטח פנים) הינן: 200X200 ו - 250X220 באורכים שונים.
כל מוצרי חברתנו (כולל גושי עץ טבעי – לוגים עגולים ומרובעים) מיוצרים מאותו סוג של עץ האורן (אך קיימות אופציות לסוגי עץ אחרים) ועוברים את אותם תהליכי בקרת איכות, חיטוי נגד מזיקים ופטריות ויבושו עד לרמה של 12% לחות.
תהליך יצור פרופיל עץ מרובע בהדבקה נראה כך:

פרופיל עץ מרובע בהדבקה


פרופיל עץ מרובע בהדבקה


פרופיל עץ מרובע בהדבקה


אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק יצור בתי עץ
טכנולוגיית יצור בית עץ פרופיל עץ אחרי יבוש טכני בול עץ עגול אחרי יבוש טכני פרופיל עץ מוקצע, הדבקה כפולה
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706