x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

גזיבו


גזיבו
סוג המבנהגזיבו
שטח המבנה20,32 מ"ר
שטח הגג43 מ"ר
נפח כלל הקירות המרכיבים את המבנה7,33 מ"ק
קומפלט כלל הקירות המרכיבים את המבנה
קיימות חלופות נוספות
בול עץ עגול בקוטר 200 מ"מ
לחות טבעית של העץ
מחיר לקומפלטבנוגע למחיר הגזיבו- נא לפנות לנציגי חברתנו כמופיע ב"צור קשר"


מחירים תלויים בחומר בנייה הנבחר: בול עץ עגול, בול עץ מרובע, פרופיל עץ מרובע בהדבקה, ולחותם.


גזיבו


גזיבו


גזיבו


גזיבו


גזיבו
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק סאונות, ספא, גזיבו
סאונת מבול עץ עגול 42 מ"ר פרויקט סאונה מסורתית 63 מ"ר סאונת מבול עץ עגול 63 מ"ר ספא מבול עץ עגול 64 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706