x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

פרופיל עץ מוקצע, הדבקה כפולה


פרופיל עץ מוקצע, הדבקה כפולה
פרופיל עץ מרובע בהדבקה כפולה מוכר בשם טוב במדינות רבות בזכות מאפיינים חיוביים שלו: כמו חוזק, בודוד תרמי ואקוסטי.

הדבקת "סרגלי עץ" רבים אחד למשנהו ליצירת "גוש גושני" אחיד ומסיבי היוצר קורה / לוג על פי תכנון מוקדם הן בצורתו, הן באופיו והן במידותיו – הינה טכניקה הידועה ומיושמת מזה עשרות שנים בתעשיית מוצרי העץ, וידועה כטכניקה המספקת את מוצר העץ החזק ביותר. גשרים וקורות למפתחים גדולים במיוחד נבנים מקורות גושניות המיוצרות בשיטה זו.

פיתוח דבקים חדשים אשר חברתנו משתמשת בהם משפרים עוד יותר את איכות מוצרי העץ הגושני המודבק אותו אנו מייצרים .

מידות קורות העץ הגושני המיוצרות על ידי חברתנו (חתך שטח פנים) הינן: 200X200 ו - 250X220 באורכים שונים.

פרופיל עץ מוקצע, הדבקה כפולה
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק יצור בתי עץ
טכנולוגיית יצור בית עץ פרופיל עץ אחרי יבוש טכני בול עץ עגול אחרי יבוש טכני פרופיל עץ מרובע בהדבקה
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706