x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בית מבול עץ עגול 232 מ"ר


בית מבול עץ עגול 232 מ ר בית עץ עם תכנון לביצוע בבול עץ עגול בקוטר 26 ס"מ. בעל גג מעניין בכמה מפלסים. שלושה חלונות בגובה הקומה מכניסים מספיק אור לסלון ומטבח.
בולי עץ בקוטר גדול לא רק מעלים יכולת בידוד תרמית של הבית אלה גם נותנים מראה מוצק וסולידי.

מיקומו הממ"ד ,עפ"י דרישת החוק, יתוכנן בתיאום עם לקוח בהתאם לנתוני המגרש ופרוגרמה אישית לבנייה.

סוג המבנהמגורים
מספר חדרים5
שטח המבנה232 מ"ר
שטח קומת קרקע132,3 מ"ר
שטח קומה ראשונה98,3 מ"ר
שטח הגג240 מ"ר
מספר קומות2
נפח כלל הקירות המרכיבים את המבנה117.8 מ"ק
קומפלט כלל הקירות המרכיבים את המבנה
קיימות חלופות נוספות
בול עץ עגול בקוטר 260 מ"מ
לחות טבעית שלה העץ
מחיר לקומפלטבנוגע למחיר הבית- נא לפנות לנציגי חברתנו כמופיע ב"צור קשר"

מחירים תלויים בחומר בנייה הנבחר: בול עץ עגול, בול עץ מרובע, פרופיל עץ מרובע בהדבקה, ולחותם.

בית מבול עץ עגול 232 מ"ר


תכנית קומת קרקע
בית מבול עץ עגול 232 מ"ר


תכנית קומה ראשונה
בית מבול עץ עגול 232 מ"ר


בית מבול עץ עגול 232 מ"ר

בית מבול עץ עגול 232 מ"ר

בית מבול עץ עגול 232 מ"ר

בית מבול עץ עגול 232 מ"ר
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק בית עץ מ 200 עד 400 מ"ר
בית מפרופיל מודבק 221 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מינסק בית בסגנון היי טק 217 מ"ר בית עץ עם קומה שניה פרופיל עץ מודבק 290 מ"ר בית עץ עם חנייה מבול עץ עגול 220 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706