x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ ר
סוג המבנהספא
מספר חדרים2
שטח המבנה89,50 מ"ר
שטח הגג135,97 מ"ר
נפח כלל הקירות המרכיבים את המבנה35,60 מ"ק
קומפלט כלל הקירות המרכיבים את המבנה
קיימות חלופות נוספות
בול עץ מרובע
לחות העץ 12%
מחיר לקומפלטבנוגע למחיר הבית- נא לפנות לנציגי חברתנו כמופיע ב"צור קשר"


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


תכנית הספא
סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר


סאונה מפרופיל עץ מוקצע 89.5 מ"ר
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק סאונות, ספא, גזיבו
ספא מבול עץ עגול 64 מ"ר ספא כפרי 69 מ"ר פרויקט ספא 103 מ"ר סאונה 105 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706