x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בול עץ עגול אחרי יבוש טכני


בול עץ עגול אחרי יבוש טכני תהליך הייבוש המיוחד בו חברתנו מייבשת את בולי העץ העגולים (מכלי ואקום ומעקב מצב העץ באמצעות מצלמות אינפרה אדום) מבטיח יבוש אידיאלי השומר על יציבות העץ, מונע עיוותים וסדקים.בול עץ עגול אחרי יבוש טכני


בול עץ עגול אחרי יבוש טכני
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק יצור בתי עץ
טכנולוגיית יצור בית עץ פרופיל עץ אחרי יבוש טכני פרופיל עץ מרובע בהדבקה פרופיל עץ מוקצע, הדבקה כפולה
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706