x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

חימום בבתי עץחימום בבתי עץ
חימום בתים, ויהיו בנויים מכל חומר שהוא, הינו אחד הגורמים החשובים בשמירת איכות החיים בתוך המבנה. גורמי החימום, מיקומם ביחס לחללי הבית, גובה תקרות ומקורות / גורמי החימום – אח, רדיאטורים, מיזוג אויר בשילוב עם אוורור נכון והתחשבות בחומרים ממנו נבנה המבנה, מיצובם של "גשרי קור" במחברי הבית – כולם ביחד יקבעו רמת שימור טמפרטורה נעימה במבנה תוך שימת לב לחיסכון בהוצאות החימום.הוא הדין לגבי קירור.

על אף הביטחון בתכונות דחיית אש / בעירה של ה"לוגים הכבדים", יש צורך בהשגחה והקמת מוקדי חימום (בעיקר אח פתוחה) בהתאם לכל הוראות הבטיחות של הרשויות המקומיות והפעלת "אחריות אישית והגיון" בעת הבערת אח פתוחה.ללא ספק שתכונות הבידוד של העץ – מסיעים רבות בשימור הטמפרטורה והאווירה הכללית בבית העץ.

קיים חומר עיוני רב וטבלאות מדעיות המלמדות על כמויות אנרגיה נצרכת לחללים בעלי כושר בידוד שונה, ומומלץ מאוד שפקטורים אלה יילקחו בחשבון בעת תכנון בית העץ ובוודאי בעת הקמתו ושילוב מתאים של מרכיבי החימום עם קונסטרוקציית המבנה.

חימום בבתי עץ


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com