x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בית עץ - שלבי בנייהבית עץ - שלבי בנייה
כמו כל תהליך בנייה הקמת בית עץ מתבצעת בשלבים. בניית בית בשלבים, לעומת בנייה טרומית, כוללת גם יתרונות וגם חסרונות. מצד אחד אפשר להכניס שינויים ותיקונים במשך תהליך העבודה, מצד שני זה בא לידי ביטוי במהירות. בניית בית עץ כוללת אותו שלבי בנייה שמאפיינים לבנייה קונבנציונלית, חוץ מכמה מיוחדים.

נדון רק על שלבים החשובים בבניית בית עץ.

שלב ראשון - תכנון אדריכלי. כולל תכנון בית עצמו ומיקומו באתר. השלב הזה קובע גם סגנון חיים בבית, וגם שימוש רציונאלי באחוזי בנייה ושטחים פתוחים של המגרש.

שלב שניתכנון הנדסי וחישוב בית עץ. תכנון נכון של הפרויקט תאפשר במדויק לחשב הוצאות לחומרי גלם וחומרי בנייה. לקבוע בהתאם לסוג הקרקע יסוד הכי חסכוני לפרויקט. והכי חשוב לבחור סוג חומר גלם לבניית שלד וקירות של הבית - בול עץ עגול, פרופיל מרובע,פרופיל מודבק מגושים . כמו כן בשלב הזה קובעים חומרים לגג, סוג חלונות , דלתות, רצפה. תכנון כולל מאפשר לחסוך הרבה הוצאות בתיקון שגויות במשך הבנייה ועבודות גמר.

שלב שלישי - בניית מסד. תכנונו ובנייתו של המסד תלוי בסוג הקרקע, משקל הבית וכו'

שבל רביעי – יצור סט של הבית ואלמנטים אחרים במפעל יצור. לאחר מכן שבית מיוצר חייבים לבצעה בדיקת הרכבה באותו מקום יצור, כדי במקרה צורך לבצע תיקון.

שלב חמישי – הרקבת בית על המסד. השלב הזה כולל ביצוע קירות, גג, חיטוי והגנה על העץ.

שלב שיש – הצטמקות הבית. במקרה הזה כל תלוי בלחות של העץ.
עם משתמשים בחומר בנייה בלחות עץ טבעית, אז תקופת הצטמקות יכולה להמשך משישה חודשים עד שנה.
טכנולוגיה מודרנית ביצור בול עץ עגול, מרובע או פרופיל מודבק מגושים מאפשרת להגיע עד 12% לחות של העץ. בזכות זאת התכווצות העץ לוקח מינימום זמן ואפשר ישר לעבור לשלב הבא.

שלב שביעי - עבודות גמר. שלב הזה כולל התקנת דלתות, חלונות, רצפה. כמו גם עבודות איטום ובידוד, צביעה והגנה על העץ.

אוורור תוך בית עץ


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com