x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בית עץ –בית מרפא (אנטיביוטי) - תופעה מיקרו אקלימית ייחודיתבית עץ –בית מרפא (אנטיביוטי) - תופעה מיקרו אקלימית ייחודית
תקופת האבן שייכת לעבר, למרבית הפליאה רבים ממשיכים לחיות באבן. מביני דבר עברו מזמן להתגורר בבתי עץ , משום יופיים, היותם ירוקים, עובדת היותם משמרי חום בחורף וקרירות בקיץ, ובנוסף - יש לו גם מיקרו אקלים ייחודי בעל תכונות ריפוי המשפיעות על אנשים..
בית העץ המלא (מלוגים), מעשיר את האוויר הפנימי בחומרים פעילים ביולוגיים יודעים כפיטונצידים (אנטיביוטיים). חומרים האלה מחסלים או מעכבים את הצמיחה והתפתחות של האורגניזמים הפשוטים, פטריות וחיידקים מיקרוסקופים. מבני עץ אלו, הינם משמרי טמפרטורה פנימית יציבה – חום בחורף וקרירות בקיץ – עובדה החוסכת משמעותית בהוצאות אנרגיה, ובנוסף ולא פחות חשוב – היות העץ המלא - מאגר מרשים של חומרים אנטיביוטיים ושמני אתר שונים המפיצים חומרי חיסון לחלל המגורים בבית ותורמים ישירות ליושביו..
פיטונצידים של אורן, לדוגמה, יכולים לחסל חיידק של קוך, והם חלק חשוב במערכת החיסונית של יצורים חיים. את התפקיד ההגנתי של פיטונצידים ניתן להדגים בעובדות הבאות. דונם אחד של יער אורנים פולט בערך חמישה קילוגרמים של חומרים פעילים ביולוגיים ביום, תהליך זה מצמצם משמעותית את כמות המיקרואורגניזמים באוויר ודוחה חרקים. האוויר ביער האורנים הוא כמעט סטרילי – (כמות החיידקים למטר קוב 200-300 יחידות בלבד).
תכונה נוספת שיוצרת מיקרו אקלים ייחודי בבית העץ - חומרים נדיפים ריחניים שממלאים את הבית בניחוח נעים של אורן.
בית עץ –בית מרפא (אנטיביוטי) - תופעה מיקרו אקלימית ייחודית


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com