x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

תופעת ההצטמקות של בתי עץתופעת ההצטמקות של בתי עץ
הצטמקות של קונסטרוקציות עץ היא אחד מהמאפיינים המהותיים של בנייה בעץ. בול עץ עגול, בול עץ מרובע, וגם פרופיל עץ מודבק מגושים, כולם מתכווצים אך במידה ומהירות שונים. בול עגול או מרובע בלחות טבעית של העץ מתכווץ ב 7-9 % תוך שנה ראשונה. וזה בתנאי שאלמנטים של בית עץ היו מיוצרים בציוד מודרני, ושהבית היה מותקן על פי תקני התקנת בתי עץ, וששלד הבית הוצב בלי חלונות ודלתות והיה מכוסה בגג די כבד ובתקרה..
יבוש טכני (באולם מפוחים) של בול עגול או מרובע מאפשרים קיצור זמן משמעותי בהקמת הבית והבאתו לידי שימוש. גילוי נאות ללא כחל וסרק מגלה שבול עץ עגול או מרובע או פרופיל מודבק - גם אם הם יבשים - הם עדיין מתכווצים מאז הקמת המבנה במשך ארבעת החודשים הראשונים בכ - 2-3%. שינוי צורה של הקונסטרוקציה, או פיתול ופיצוח הלוגים כמעט בלתי אפשרי..בשלב תכנון הפרויקט חייבים לקחת בחשבון שינוי גובה הקונסטרוקציה ביחס לזמן. אפשר להימנע מהרבה בעיות בתכנון נכון של שלד המבנה וקונסטרוקציית הגג. אותו הדבר חל על ההתקנה של דלתות וחלונות, התקנת מדרגות, ועבודות אחרות בבנייה ועצוב הבית.
בית עץ "יורד" וזו עובדה, אך אין זה בהכרח חיסרון, ואף לא הבעיה. אם לוקחים בחשבון את מאפייני חומר הגלם, אפשר להבטיח שתהליך התכווצות הבית יהיה מתוכנן מראש. ואז ניתן ליהנות מיתרונותיו הרבים של בית העץ..

תופעת ההצטמקות של בתי עץ


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com