x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

תכונות עץ האורן האדוםתכונות עץ האורן האדום
עצי האורן מתנשאים לגבהים שבין 20-40 מטרים אנכית לקרקע. משך חיי האורן בין 300-400 שנה.
טבעות העץ צפופות וטקסטורת העץ אחידה.

רמת הלחות בעץ החי גבוהה למדי, 112% בליבת העץ המרכזית, כ – 33% בצמרת. אחוזי הלחות באורן משתנים בהתאם לשעות היממה כאשר בבקרים הלחות בעץ גבוהה בלמעלה מ – 35% תוספת ללחות הממוצעת ובערב הלחות יורדת באותם אחוזים מתחת ללחות הממוצעת. כמו כן קיימים הבדלי לחות באורן בהתאם לעונות בשנה. בחורף אחוזי הלחות קטנים בהרבה מאלה הנאגרים בעץ בתקופות הקיץ (מאגרי נוזלים להזנת העץ).

בטכניקת יבוש העץ בה משתמשת חברתנו – יבוש ואקום בסיוע גלי אינפרא אדום, מושגת התוצאה הטובה ביותר ביבוש העץ תוך שמירה מרבית על איכותו – יכולת קביעה מדויקת של רמת לחות העץ המיובש, הפסקת הרחבת סדקי העץ אשר נוצרו בעת כריתתו והעברתו למנסרה טרם תחילת יבושו.

תכונות עץ האורן האדום


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com