x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

ייבוש ויובש העץייבוש ויובש העץ
חברתנו מפעילה שיטת יבוש חדשה ליבוש לוגי עץ (עץ גושני מלא) ולוחות עץ – טכנולוגיית ואקום בשילוב גלי אינפרא-אדום. שיטה ייחודית זו ידידותית לסביבה בשל תוצאות זיהום סביבתי אפסי. אנו מפעילים טכניקת יבוש זו מאז 2010. בשיטה זו, קרני אינפרא אדום הנשלחות בתדר גבוהה מאוד, מאיצות זרימת המים בעורקי העץ, מפנים ליבת העץ לעבר קליפתו החיצונית ואיודם בשליטה מלאה עד לרמת הלחות המבוקשת.

שיטת יבוש זו מבטיחה תוצאות של יבוש מהיר מאוד, איכות יבוש מבוקרת ומדויקת השומרת על איכות העץ וגמישותו.
התכווצות העץ בין 2.5% - 3% משך פרק זמן של 4-5 חודשים לעומת התכווצות העץ ב - 5% משך תקופה של 4 -12 חודשיםהיווצרות מינימום בקעים בעץ משך יבושו אשר לא ילכו ויעמיקו משך הזמן והעץ באופן יבוש זה לא יתעוות עם הזמן.
ייבוש ויובש העץ


© 2022 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                              

האתר מופעל על ידי Nestorclub.com