x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בית מעץ למינציה מודבק ״אירו בית-1״
82 м²


בית מעץ למינציה מודבק ״אירו בית-1״
יום טוב אורח של העמוד החדש של אתר שלנו. עכשיו יוני 2019 ואנחנו מציגים את הבית עץ לפי הפרויקט ״אירובית-1״. הבית הזה בנוי וכבר מחכים לאורחים. הוא מרווח ובהיר. בבית הזה בנחת ,מרגישים קל, נושמים בקלות. בית אמין ומוכן בדיוק לפונקציות למה הוא נוצר: לעשות אנשים בריאים, לתת להם לנוח. הבית הזה עושה מצוין גם פונקציות אחרות: לעמוד,לשמור ולהגן. להתחלה של עתיד אנשים צריכים להיות בריאים ובלי דעות קדומות. מה צריכים לזה? בית כזה פשוט צריך להיות. באטמוספירה שקלה ואנטנה תמיד מחכים לדברים טובים. בעלים מבלים בסביבה מאור ואנטנה של הבית. משפחה בני 3-4 אנשים יכולה לגור בבית הקומפקטי הזה. מיוחדות של פרויקט בשתנות: זה קל מאוד להסתגל אותו לרצונות של לקוח בשטח ופריסה. חיץ מזה בפרויקט שינויים בית יכול להיות דו-קומתי עם חזיתות בכל סגנון. דבר שהכי חשוב שהוא נוח, אמין ויעיל. השטח בתוך ברור: לימינה של כניסה יש סלון, סמולה - מטמח, אחרי - מסדרון, חדרים, שירוטים, חדר דוד וכניסה שניה.

Типовой проект дома из бруса  Евродом-1  90 кв. м


אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
:להתקשר
© 2020 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706