x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

התקנת בית ב11 יום, פולין


התקנת בית ב11 יום, פולין
הפרויקט הוא משרד מכירות, ובית לדוגמה בו זמני.
כל העבודות מוקדמות הסתיימו. נבחר מקום, יש תכניות עבודה, מוכנים כל החלקים להרכבת בית עץ. מתחיל תהליך הבנייה.

התקנת קירות הבית מתבצעת על המסד מוכן מראש. במקרה עם משתמשים בעץ בלחות הטבעית, הבית מותקן על המסד חייב לעמוד פרק זמן, שבמשך זמן הזה עץ בלחות טבעית עובר תהליך התקבצות - ובית יורד. משך של תהליך הזה בין 6 ל 12 חודשים. שלד בית מעץ מלא בלחות טבעית של העץ יכול לתת ירידה של הבית עד 6-8 % מגובה של הקיר במשך השנה. לכן בשלב זה ממתינים עם התקנת דלתות וחלונות עד תום התקבצות העץ.

בהמשך מתקינים חלונות ודלתות, רצפות ומחיצות, קונסטרוקציה גג. וזה שלב חשוב בבניית בית עץ, כי המרכיבים האלה לא רק כובעים את המראה ואופיו של הבית, אלא גם האמינות שלו.

כל העבודות בהקמת הפרויקט והתקנת חלקים שונים בו מתבצעים על ידי צוות מיומן שכולל עובדים מנוסים. הצוותות מצוידים בכלים מקצועיים של חברות אמינות כמו BOSH וMAKITA המיועדים להקמת ביתי עץ.

פיקוח נעשה על ידי מנהל הפרויקט ומהנדס קונסטרוקציות שהתמחות שלו קונסטרוקציות עץ.

בזכות קפדנות בחישובים וכתבי כמויות, דיוק בהכנת חלקים לבית, תאום הרמוני בעבודת הצוות, חברת Archiline יכולה להבטיח תקופת הקמה לבית עץ שאינו עולה על 7-30 ימי עבודה.

שמך ההרכבה בפולין - 11 יום

יום ראשון באתר הבנייה


יום חמישי באתר הבנייה


יום שישי באתר הבנייה - כבר מתקינים קורות הגג
יום אחד עשרה באתר הבנייה - בית מוכן בשלמותו.
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
:להתקשר

עוד מהפרק בניית בתי עץ

  הבית מיוחד בגג קש שלו שמוסיף לו מראה מסורתי אותנטי ומצוין משלב אותו עם סביבת יער ירוקה. המסד מוכן וצוות ניגש לפירוק המשאית. שלד קירות עץ היה הותקן תוך ימים ספורים. נעשה איטום של הגג. צוות התחיל להניח קש. כך נראה מקרוב קש של הגג. בית ממעוף הציפור. כך ...
   כמה תמונות תהליך בניית בית עץ מלא חן מבול עץ קוטר 26 ס"מ. הבית נבנה בפולין קרוב לוורשה. תחילת התהליך התקנה. הכנות לרצפה מחוממת. כניסה מקורה. עבודות בחיפוי גג בשלבי סיום. שלב עבודות גמר בפנים ובחוץ. כמה תמונות כשבית גמור וחי. ...
    בית לא גדול אבל מאד נעים היה נבנה מבול עץ עגול בפולין. סט בולים לבניית קירות מסודר באתר בנייה לפני הרכבה. מונח פרופיל ראשון מיחד שעליו מתחילים להניח את שער הקונסטרוקציה. קומה ראשונה מתחילה לקבל צורתה. מותקנים קירות, חלונות דלתות. נעשה חיפוי גג. בית ...
    © 2022 Timberline
    מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706
                                                  

    האתר מופעל על ידי Nestorclub.com