x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

גלריה בתים


פרויקטים מקוריים של חברת Archiline : בתי עץ , וילות, סאונות, גזיבוים, בונגלו. בפרק הזה מוצגת גלריה בתים כללית שכבר נבנו על ידי חברת Archiline.אלא חלק מהפרויקטים שבוצעו בבלורוסיה, מקומות שונים של רוסיה, ארצות של האיחוד הארופאי ומזרח הכרוב. סדר ההצגה הוא לפי גדילת שטח הבית. כדי להיכנס לתיאור מפורט יותר של כל הבית - ניגשים להפניה מתחת לתמונה. כל בית יכול לקבל חישוב אחר לביצוע בחומר גלם אחר : או שזה בול עץ עגול, או פרופיל מרובע, או פרופיל מודבק. גם כן עם להשתמש בעץ בלחות טבעית שלו או שעץ עץ אחרי יבוש טכני. וכמובן כל החישובים הם בהתאם לחישובים סטטיים של המבנה.


צימר 28 מ"ר לפרטים

בית הולנדי 52 מ"ר לפרטים

בית קפה 53 מ"ר לפרטים

צימר הולנדי 71 מ"ר לפרטים

צימר מפנק 73 מ"ר לפרטים

צימר ארבע יחידות 99 מ"ר לפרטים

בית עץ 101 מ"ר לפרטים

בית עץ 107 מ"ר לפרטים

בית עץ 110 מ"ר לפרטים

בית עץ 115 מ"ר לפרטים

בית עץ 125 מ"ר לפרטים

בית עץ 127 מ"ר לפרטים

בית עץ 130 מ"ר לפרטים


בית עץ 131 מ"ר לפרטים

בית עץ 132 מ"ר לפרטים

בית עץ 138 מ"ר לפרטים

בית עץ 144 מ"ר לפרטים

בית עץ 152 מ"ר לפרטים

בית עץ 154 מ"ר לפרטים

בית עץ 156 מ"ר לפרטים

בית עץ 157 מ"ר לפרטים

בית עץ 159 מ"ר לפרטים

בית עץ 166 מ"ר לפרטים

בית עץ 172 מ"ר לפרטים

בית עץ 172 מ"ר לפרטים

בית עץ 172 מ"ר לפרטים

בית עץ 174 מ"ר לפרטים

בית עץ 175 מ"ר לפרטים

בית עץ 179 מ"ר לפרטים

בית עץ 180 מ"ר לפרטים

בית עץ 192 מ"ר לפרטים

בית עץ 194 מ"ר לפרטים

בית עץ 196 מ"ר לפרטים

בית עץ 203 מ"ר לפרטים

בית עץ 209 מ"ר לפרטים

בית עץ 211 מ"ר לפרטים

בית עץ 214 מ"ר לפרטים

בית עץ 215 מ"ר לפרטים

בית עץ 217 מ"ר לפרטים

בית עץ 220 מ"ר לפרטים

בית עץ 221 מ"ר לפרטים

בית עץ 227 מ"ר לפרטים

בית עץ 232 מ"ר לפרטים

בית עץ 242 מ"ר לפרטים

בית עץ 243 מ"ר לפרטים

בית עץ 246 מ"ר לפרטים

בית עץ 252 מ"ר לפרטים

בית עץ 268 מ"ר לפרטים

בית עץ 287 מ"ר לפרטים

בית עץ 290 מ"ר לפרטים

בית עץ 315 מ"ר לפרטים

בית עץ 327 מ"ר לפרטים

בית עץ 345 מ"ר לפרטים

בית עץ 348 מ"ר לפרטים

בית עץ 405 מ"ר לפרטים

בית עץ 440 מ"ר לפרטים

בית עץ 453 מ"ר לפרטים

בית עץ 507 מ"ר לפרטים

בית עץ 562 מ"ר לפרטים
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706