x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר


בית עץ דו משפחתי 507 מ ר פרויקט בית עץ דו משפחתי עם פרופורציות שונות בחזית ובמ"ר ליחידה. מאד פופולריים באזור אירופה. פרויקט כזה יכול להתאים לא רק לשני משפחות אלה גם למשפחה גדולה שילדים לא רוצים לעבור רחוק מהבית.

מיקומו הממ"ד ,עפ"י דרישת החוק, יתוכנן בתיאום עם לקוח בהתאם לנתוני המגרש ופרוגרמה אישית לבנייה.

סוג המבנהבית עץ דו משפחתי
מספר חדרים8
שטח המבנה435,26 מ"ר
שטח הגג447,00 מ"ר
שטח קומת קרקע201,19 מ"ר
שטח קומה ראשונה160,74 מ"ר
נפח כלל הקירות המרכיבים את המבנה174,89 מ"ק
קומפלט כלל הקירות המרכיבים את המבנה
קיימות חלופות נוספות
בול עץ מרובע במידות החתך 220X150 מ"מ
לחות העץ 12%
מחיר לקומפלטבנוגע למחיר הבית- נא לפנות לנציגי חברתנו כמופיע ב"צור קשר"

מחירים תלויים בחומר בנייה הנבחר: בול עץ עגול, בול עץ מרובע, פרופיל עץ מרובע בהדבקה, ולחותם.בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר


תכנית קומת קרקע
בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר

תכנית קומה ראשונה
בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר

חזיתות המבנה
בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר


בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר


בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר


בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר


אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק בית עץ יותר מ 400 מ"ר
בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב בית מבול עץ עגול 440 מ"ר, בלרוסיה, ראוביצ'י בית עץ דו משפחתי 452 מ"ר, גרמניה וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706