x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

צימר מעץ 120 מ"רצימר מעץ 120 מ ר
אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק בית עץ עד 200 מ"ר
צימר קומפקטי בית עץ בסגנון סקנדינבי 138 מ"ר, בלרוסיה, מחוז ויטבסק בית מבול עץ מרובע 144 מ"ר בית שתי קומות מפרופיל עץ מרובע 152 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706