x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב פרויקט בית עץ מודרני, בסגנון היי טק גרמני. בעל שתי קומות, חניה, חדרים גדולים ומרווחים. מומלץ לביצוע בפרופיל עץ מרובע בהדבקה.

מיקומו הממ"ד ,עפ"י דרישת החוק, יתוכנן בתיאום עם לקוח בהתאם לנתוני המגרש ופרוגרמה אישית לבנייה.

סוג המבנהמגורים
מספר חדרים5
שטח המבנה405 מ"ר
שטח הגג382 מ"ר
שטח קומת קרקע302 מ"ר
שטח קומה ראשונה102,72 מ"ר
נפח כלל הקירות המרכיבים את המבנה135,5 מ"ק
קומפלט כלל הקירות המרכיבים את המבנה
קיימות חלופות נוספות
פרופיל עץ מרובה בהדבקה 200X150 מ"מ
לחות העץ 12%
מחיר לקומפלטבנוגע למחיר הבית- נא לפנות לנציגי חברתנו כמופיע ב"צור קשר"

מחירים תלויים בחומר בנייה הנבחר: בול עץ עגול, בול עץ מרובע, פרופיל עץ מרובע בהדבקה, ולחותם.בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


תכנית קומת קרקע
בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


תכנית קומה ראשונה
בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


בית מרווח עם חנייה מפרופיל מודבק 405 מ"ר, בלרוסיה, מחוז מוגילוב


אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק בית עץ יותר מ 400 מ"ר
בית מבול עץ עגול 440 מ"ר, בלרוסיה, ראוביצ'י בית עץ דו משפחתי 452 מ"ר, גרמניה בית עץ דו משפחתי 507 מ"ר וילה מפרופיל עץ מרובע 562 מ"ר
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706