x
≡ תפריט
חברה פרויקטים גלריה אנשי קשר

תכנון בתי עץ - עשויים מלוגי עץ גושני


תכנון בתי עץ - עשויים מלוגי עץ גושני אדריכלי חברתנו יתכננו עבורכם ככל העולה על דעתכם, החל מבתי עץ מסיביים מלוגי עץ עגולים, מרובעים או מלבניים, וגם מבני חצר – צימרים, מחסנים, מוסך חניה לרכבכם, מבני גזיבו, סאונות, ביתני בריכות שחיה וכיו"ב.

חברתנו תקבל באהדה כל תכנית חיצונית מטעמכם. לימוד התכנית ותמחורה עשויים להמשך כ – 10 ימים.עם קבלת הסכמת הלקוח על אופי הבית, גודלו והפונקציות השונות בו, יעבדו מהנדסי חברתנו את הערכים הקונסטרוקטיביים של המבנה תוך שימת דגש על מקדמי בטיחות גבוהים במיוחד.

בסיומו של שלב התכנון הקונסטרוקטיבי, תערכנה תכניות יצור לקו יצור הלוגים – מהם יוקם הבית.תכנון מדוייק מראש, הכנת הלוגים באופן מקצועי ומדויק בהתאם לתכניות ימנע טעויות בהקמה ויאפשר חישוב עלויות ריאלי ללא כל הפתעה משך הקמת הבית.

הבית יבנה בתוך פרק זמן קצר יחסית, ויאפשר לבעליו להתגורר בו בתוך חודשים ספורים מאז הוחל בבנייתו.

אם אתם רוצים לקנות אתם יכולים
עוד מהפרק תכנון ועיצוב בתי עץ
שלבי תכנון בתי עץ פרויקט בית עץ Doha, Qatar
© 2017 Timberline
מען: פרדס חנה כרכור 37116, ת.ד. 1706